Ruth

Begeleide intervisie
Intervisie is een heel bruikbaar middel om individueel en als team of groep een stap in je ontwikkeling te zetten. Voorwaarde is wel, dat je elkaar niet gaat adviseren vanuit je eigen ervaring en perspectieven, want doorgaans levert dat –op termijn- niet heel veel op. Intervisie werkt als de ‘ probleemeigenaar’ kritische bevraagd wordt over wat maakt dat het probleem een probleem is. Juist door die vragen komt de probleemeigenaar bij zijn eigen antwoorden en hebben de andere deelnemers hun blik verwijd en van en met elkaar geleerd. Het is lastig om niet meteen in oplossingen voor de ander te denken en daarom is het een goed idee de eerste paar keer intervisie onder mijn begeleiding te doen om , met een zorgvuldig gehanteerde methode, de intervisie tot een succes te maken.

Invloed zonder macht
Met behulp van eigen casuïstiek van deelnemers onderzoeken we in 1 of 2 dagdelen hoe je situaties kan beïnvloeden terwijl je –hiërarchisch gezien- niet de baas bent.
“Hoe kan Jij aan de knoppen draaien zonder dat je aan het roer staat”.

Coachend Leidinggeven
Hoe lastig kan het zijn om je medewerkers niet voor te zeggen of te adviseren wat ze moeten doen maar hen ondersteunen in het boven water krijgen van hun eigen kracht en mogelijkheden. We onderzoeken en oefenen het in een workshop van 2 dagdelen met behulp van een rollenspelacteur.

Rolopvatting rolverwachting; Polarity Management
Deze workshop is goed te gebruiken als start van een veranderingstraject, waarbij helder op tafel moet komen wat medewerkers van elkaar en van hun leidinggevenden mogen verwachten. Met behulp van een door Barry Johnson ontwikkelde methode kijken we in een workshop van 1 dagdeel naar beelden van en over elkaar bij verschillende hiërarchische lagen binnen een organisatie. We onderzoeken of die beelden kloppen en hoe we af kunnen stemmen wat wenselijke beelden zijn. Hierdoor ontstaat helderheid over opvattingen en verwachtingen van elkaar: een verademing!

Paradigmaonderzoek
Deze workshop van 1 of 2 dagdelen kan je helpen je eigen belemmerende overtuigingen (paradigma’s) te onderzoeken en ze bij anderen te herkennen.
We onderzoeken wat nodig is om belemmerende paradigma’s te verschuiven en oefenen met het resultaat.

Contact Ruth