Ninon, de verandergids

Ik geloof wel in sturen niet in de baas spelen. Goed om je heen kijken en luisteren naar klanten en naar elkaar. Durven het roer om te gooien als je strategie niet meer werkt.  Waarderen van de kwaliteit die je hebt als organisatie, als team en als professional en kijken hoe je deze kwaliteit nog beter in kunt zetten.

Vragen die mijn klanten mij stellen zijn onder andere:
Hoe bereik je resultaten? Hoe monitor en evalueer je resultaten? Hoe stimuleer je samenwerking, ondernemerschap en innovatie? Waarom loopt onze organisatie brede, integrale veranderaanpak zo stroef? Hoe zorg je dat management, teams en medewerkers zich ontwikkelen? Vaak weet ik wel wat ik moet doen, maar waarom doe ik het dan niet? Wat zou nou echt werken bij deze vraagstukken?
Ik weet het ook niet maar kan wel helpen inzicht te krijgen in de onderliggende dynamiek van de organisatie, Ik kan handvatten aanreiken voor een betere besluitvorming, samenwerking en manier van sturen. En natuurlijk helpt ervaring met veranderen en organiseren daar ook bij.

Opdrachtgevers

Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Openbare Bibliotheek
Nieuwe Banen Rotterdam werkt
FNV Bondgenoten
RIVM
Ministerie van OCW
Nauta Dutilh
PGGM
UMC
Gemeente Amsterdam, Zutphen, Zeist
GTI / GDF Suez
Internationaal platform: Business French Communication Program
Opportunity in Bedrijf
Rabo Bouwfonds
Rode Kruis Ziekenhuis
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Landelijk Netwerk Diversiteitsmanagement
Vluchtelingenwerk ism de Baak
Janssen-Cilag / Johnson & Johnson
Sioo, leergang Veranderen & Ontwikkelen in Gemeenten
Maiburg BV
Payroll Works

Voorbeelden

GTI / GDF Suez
Hoofd directie adviseren over veranderstrategie en aanpak. Aansturen veranderteam
Resultaat: Nieuwe strategie geformuleerd, veranderproces ingericht samen met management. Van 40 naar 14 bedrijven. Management (ca 150) begeleid bij ingrijpende reorganisatie.  Samen met team nieuwe bedrijven ondersteund bij benoeming directie, opstellen businessplannen en nadenken en uitproberen passende sturing en werkwijze.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In opdracht van het ministerie en samen met het veld een business case voor diversiteit opgesteld voor 4 overheidssectoren: gemeenten, provincies, waterschappen en het MBO.

Maiburg BV
Directie familiebedrijf ondersteund bij ontwikkelen nieuwe strategie samen met management. Ondersteuning bij invoering strategie en meedenken over verbeteren functioneren bedrijfsonderdeel.
Resultaat: geen

Leergang Veranderen en Ontwikkelen in Gemeenten Sioo
Leermanager van groep managers en professionals met veranderopdracht uit verschillende gemeenten. Gemeenten staan voor complexe thema’s: fusies en samenvoeging, invullen van de nieuwe rol van de overheid, de decentralisaties in het sociale domein. krimp en reorganisatie. In de leergang worden de nieuwste inzichten over veranderen en organiseren gegeven en worden handvatten gegeven voor verandermanagement en organisatieontwikkeling 

Contact Ninon