Verandering en Organisatie

Wat is je ambitie als bedrijf of organisatie? Ben je winstgevend en effectief? Wat is nodig om je ambitie te realiseren? Welke sturing past bij welk type verandering? Welke nieuwe inzichten zijn er over veranderen en organiseren? Hoort er ook een andere houding of gedrag bij de nieuwe strategie of werkwijze? En hoe ga je daarop sturen? Wat geef je als kader en waar geef je ruimte? Hoe bevorder je ondernemerschap bij je medewerkers? Wat betekent dat voor ieders rol en hoe willen we dan samenwerken als Raad van Bestuur of  Management Team? Welke interventies kun je doen en wanneer kun je beter op je handen gaan zitten? Ik help je graag je strategie te bepalen of te herijken en in te voeren. Zorgen dat het echt gaat werken en de uitgezette processen monitoren.
Ook hier maak je zelf de keuzes en ik reik mijn kennis en ervaring aan.

Contact Ninon