Ontwikkeling

Accreditatietraject
Als gids neem ik je graag mee in het traject naar de accreditatie (eens in de 6 jaar) van je opleiding in het Hoger Onderwijs. Zowel als eindverantwoordelijk Opleidingsmanager als als Projectleider Accreditatie heb ik al menige opleiding ‘meegenomen’. Daarbij gaat het dan niet alleen om mijn bijdrage aan de procedurele/instrumentele kant, maar ik faciliteer ook graag bijeenkomsten rond visieverheldering, of andere veranderingen die men al zo lang graag geïmplementeerd zou willen zien. (Echt competentiegericht onderwijs, optimale Studieloopbaan begeleiding, de examencommissie echt in haar rol… etc.)

Een vastgelopen team weer op de rails
Graag neem ik jullie mee als jullie niet tevreden zijn over de samenwerking binnen je team of als er conflicten zijn waardoor sommigen zich terugtrekken en anderen de dienst uit gaan maken. Hoe fijn is t niet als je met plezier naar je werk gaat, elkaar treft en er samen iets moois van maakt. Het eindresultaat kan zoveel meer zijn dan de som der delen!
Of het nu gaat om een Management Team, een team van docenten of een team van ICT-ers, binnen teams spelen vaak vergelijkbare processen. Samen analyseren van die (intermenselijke) processen, reflecteren en bewust worden kan de lucht klaren en –eenmaal uitgesproken- maken dat je weer samen verder kan.

Een cultuurverandering geïmplementeerd
Als je op pad wilt om een cutluurverandering te bewerkstelligen, dan nemen we geen kaart mee. Een rugzak met verworvenheden en tools die ons van pas kunnen komen en we maken samen een tocht. Onderweg stippelen we samen de route uit en we maken het zo avontuurlijk als we willen en ons kunnen permitteren.
Niet alleen het resultaat is van belang, ook samen op weg zijn!

Een coachingstraject
Als je alleen op pad wilt en een stap in je ontwikkeling wilt verkennen en zetten dan reis ik graag met je mee.
We onderzoeken wat je wilt en wat bij je past en wat je belemmerende overtuigingen zijn die maken dat je een stap niet durft te zetten of kan zetten. Door mijn vragen vind je je eigen antwoorden en kan je weer verder.

Contact Ruth