Ruth, de ontwikkelgids

Na een carrière in het onderwijs (van lesgeven tot leidinggeven, van VMBO tot Universiteit) ben ik in 1997 ‘ voor mijzelf begonnen’. Sindsdien word ik door organisaties benaderd als er op organisatieniveau én tussen medewerkers ‘ iets aan de hand is’. Ik ben een echte troubleshooter. Mijn opdrachtgevers komen voornamelijk uit het (Hoger) onderwijs, maar ik werk ook in de zorg en binnen profit-organisaties. Mijn kracht zit in snel doorzien wat er speelt, zowel op systeemniveau als tussen de mensen binnen een organisatie als op individueel niveau. Ik ben goed in het aanbrengen van structuur en heb daarbij oog voor de mensen. Ik ondersteun medewerkers zodat zij weer met plezier en trots aan het werk gaan of andere stappen in hun ontwikkeling zetten.
Betrokkenen zeggen over mijn aanpak: direct, daadkrachtig, soms confronterend, maar altijd ‘ hard op de inhoud en zorgzaam op de relatie’.
Zie ook: www.ruthdebaat.nl

Opdrachtgevers

Hogescholen:

  • Avans
  • InHolland
  • Hogeschool van Amsterdam

Primair Onderwijs:

  • Verschillende basisscholen

de Baak; Managementcentrum VNO- NCW,
Intermediair, trainingen
Gemeente Arnhem
Gemeente Den Haag
Ouder en Kind Zorg, Rotterdam
GGZ Brabant
Stichting Welzijn, Schiedam
KLM
Siemens
Jumbo
Transavia
Groen Hart ziekenhuis

Voorbeelden

Voor één van de genoemde Hogescholen ben ik benaderd toen een opleidingsteam voor de zesde keer in 5 jaar  een nieuwe Opleidingsmanager nodig had.
Bovendien stond het team aan de vooravond van een nieuwe accreditatie.
Al snel werd duidelijk dat het team kenmerken van een verwaarloosd team vertoonde. Door zorg en aandacht te geven aan individuele medewerkers naast een stevige aanpak van individuen en het team als geheel kwam de narigheid boven tafel en werd het gewoner elkaar open aan te spreken. Maatregelen in de personele sfeer naast verbetering van de organisatiestructuur en de overlegcultuur leidden in een jaar tot een aanmerkelijke verbetering. De opleiding  werd  bovendien opnieuw geaccrediteerd.

Door één van de gemeentes ben ik benaderd voor het begeleiden van intervisie van een groep ambtenaren , die een nieuwe rol binnen de organisatie moeten vervullen.
Na een bijeenkomst met verschillende (management)lagen binnen de organisatie over rolopvatting en rolverwachting van alle geledingen wordt eens in de 6 weken een intervisiebijeenkomst onder mijn leiding gehouden.Tijdens de intervisiebijeenkomsten blijkt dat bepaalde thema’s nader uitgediept moeten worden zoals Wat is coachend leidinggeven?, Samenwerken, wat is dat? , etc.
De themabijeenkomsten verzorg en leid ik en waar nodig in samenwerking met deskundigen op het thema-gebied.

De wantoestand op een Hogeschool staat met chocoladeletters in de kranten. Ik word benaderd om de opleiding waar het om gaat van de ondergang te redden. Er is een zwaar gewond team van 80 medewerkers, er ligt een vernietigend Inspectierapport en er is een vervroegde accreditatie aangevraagd.
 Samen met twee interim teamleiders heb ik een klein jaar als Opleidingsmanager van deze locatie aan het roer gestaan. Samen met andere verantwoordelijke managers heb ik in korte tijd orde op zaken gesteld, wat betreft de interne processen – met name de borging van de kwaliteit- en door het personeel aan te pakken waar nodig en te steunen, ook waar nodig. We vertrokken als interim-team toen er de resultaten van een succesvolle proefaccreditatie en een positief Inspectierapport lagen.

Contact Ruth